Naujienos » Rašto darbai » Moksleiviams » Lietuvių kalbos rašiniai » Rašinys „Hamletas – kovotojas prieš blogį“
Spausdinti

Rašinys „Hamletas – kovotojas prieš blogį“

Hunamizmo epochos tikslas – visapusiška asmenybė, siekianti, kad žmonių santykius grįstu gėris ir grožis, vertinanti prasmingus darbus ir nuoširdzius jausmus. Šekspyro tragedijos Hamletas kaip tik tos ir yra, tikras savo epochos vaikas. Tai asmenybė intelektualas. Kovoje su blogiu jis žūva, tačiau ateinančioms kartoms palieka kaip idealas, taurios, harmoningos asmenybės idealas.

Koks Hamletas buvęs anksčiau? Ofelijos žodžiais tarinat, jis buvęs „visos valstybės žiedas ir viltis, grakštumo perlas, skonio gražmena ir pavyzdys paties pavyzdingumo“.

O koks dabar? O dabar – pasipiktinęs gyvenimu: „beprasmiškas, blankus ir nuobodus man visas šis gyvenimas atrodo“.

Tai kas gi jį priverčia taip pasikeisti? Ogi tai, kad nužudomas jo tėvas. Hamletas sužino, kad žudikas – Klaudijus. Jis gali tuoj pat atkeršyti jam, tačiau Hamletui reikia įsitikinti, ar iš tikrųjų tai žudikas. Jis tuo gali įsitikinti, pakvietęs artistus, kurie suvaidina sceną, panašią į jaunuolio tėvo žudynių sceną. Čia jis ir įsitikina, kad žudikas – Klaudijus. Bekovodamas su tėvo žudiku, jis prieina išvadą, kad ne vien Klaudijus niekšas. Blogis išsikerojęs daug plačiau.

Jo tikslas – taisyti pasaulį. Štai kaip jis apibūdina jį: „išgverusi gadynė! – ir, deja, - aš gimęs tam, kad pataisyčiau ją“. O norint taisyti pasaulį, reikia pažinti jį. Norėdamas pažinti pasaulį, Hamletas apsimeta bepročiu. Jis, apsimetęs pamišėliu, pamato, kad Polonijus – karaliaus pataikūnas, apsimetėlis.

Už šio gražiai kalbančio žmogaus slypi veidmainystė. Polonijus sako, kad jis įžvalgus, turi gyvenimo patirtį, tačiau iš tikrųjų – tai bukas, trumparegis žmogus. Norėdamas įsiteikti karaliui, jis sutinka sekti Hamletą. Tačiau jaunuolis Plonijų nubaudžia sušukdamas: „landus ir paikas juokdary, sudie! O aš maniau, kad tai anas, aukštesnis... Še, atsiimk atpildą! Matai, kaip pavojinga būt per daug uoliam“.

Hamletas pamato, kokie iš tikrųjų yra jo draugai Gildensternas ir Rozenkrancas. Tai išdavikai. Jie nori viską išgauti iš Hamleto, o vėliau perduoti karaliui. Tačiau jaunuolis pasako jiems, kad jie nori juo groti, kaip muzikos isntrumentu, tačiau Hamleto draugai nemoka išgauti garso iš muzikos instrumento, taip jiems nepavyks ir iš jo nieko išgauti. Taip Hampeltas savo draugus, kuriais kaip dviem gyvatėm pasikliauja, nubaudžia pasiuntęs juos į mirtį.

Vis dėlto turim pripažinti, kad Hamletas šiurkščiai elgiasi su Ofelija. Tai rodo ir jo pokalbis su ja: „stok į vienuolyną! Sudie. Arba jei jau žūt būt panorai ištekėti, tai tekėk už kvailio, nes išmintingi žmonės puikiai žino, kokius siaubūnus jūs padarote iš jų“. Tačiau argi jis taip ir nemyli Ofelijos? Ne, jis myli ją. Jo meilė ir „trisdešimt švelniausių brolių prilygti neįstengtų“. Hamletas turi taip elgtis, nes jį visi laiko pamišėliu, o ir jis jau nebetiki ja.

Motinis elgesys priverčia pasikeisti Hamletą. Jo motina taip greitai išteka už tėvo žudiko, kad nespėja nudžiūti ašaros, po kuriomis slepiasi veidmainystė. Hamletas atvirai niekina karalienę: „gyvent pasmirdusiame prakaite – gėdingo patalo ir ištvirkauti, gašlybėje nugrimzdus, glamonėtis – šiam purvinam lizde“.

Hamletas pamato, kad nebelieka žmogaus – asmenybės, o tik funkcionieriai, kurie vienas kitą seka. Jaunuolis, kovodamas su blogiu, apimamas didžiausios nevilties, vienas nebepajėgia kovoti su blogiu. Jo neviltis išrekšta monologe:

„Būti ar nebūti, - štai mįslė.
Kas prakilniau: ar nusilenkti dvasioj
Strėlėms ir dūžiams atšiauraus likimo,
Ar su ginklu prieš negandų marias
Į kovą stot ir jais nuskratyti?“...

Taigi Šekspyro „Hamleto“ kūrinio esmė yra ta, kad didis humanistas Hamletas nepajėgus vienas įveikti blogį ir tragiškai žūva. Vadinasi, reikia visiems kovoti prieš blogį, tada sunkumai bus nebaisūs.

Rašinio autorė: Sigita Rimkevičiūtė

Hey.lt - Nemokamas lankytoju skaitliukas

Apie mus | Atsakomybė | Kontaktai

© Pasakų kampelis

Atnaujinkite slapukų nuostatas