Varna

Žaisti galima ir lauke, ir patalpoje.

Skaičiuote išrenkamas žaidimo vedėjas. Kiti žaidėjai susiskirsto į dvi komandas. Nubrėžiamos dvi lygiagrečios linijos viena nuo kitos dviejų metrų atstumu. Abiejų komandų žaidėjai sutupia vieni prieš kitus prie linijų vidinėje pusėje, rankas užsideda ant klubų ir kalbasi tarpusavyje:

- Varna, varna.

- O ko, ko?

- Kur pati tavo?

- Kretingoj.

- Ką ten veikia?

- Batus siuva.

- Su kuo siuva? Kokiu siūlu?

- Yla siuva, šilko siūlu, kas dienelę po du batu, dra ta ta...

Po šių žodžių priešingų komandų žaidėjai suremia pečius ir stengiasi vienas kitą nustumti už linijų. Laimi komanda, daugiausiai nustūmusi priešininkų už linijos. 

Žaisti gali neribotas skaičius žaidėjų.


---------
© Pasakų kampelis